Definice užívaných pojmů:

 1. Provozovatel: Provozovatelem databáze hudebníků Digitální Smetanka na webu www.digitalnismetanka.cz je Smetanova Litomyšl o.p.s., Jiráskova 133, 570 01 Litomyšl, IČ: 25918206, DIČ: CZ25918206.
 2. Web: Web www.digitalnismetanka.cz.
 3. Obsah: Všechna data umístěná uživateli na Web.

Registrací na Digitální Smetance souhlasíte s následujícími Uživatelskými podmínkami:

 1. Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů vyslovujete Provozovateli souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů zadaných při registraci resp. při založení profilu Hudebníka. Berete na vědomí, že tato data mohou být využita k marketingovým aktivitám Provozovatele a k zasílání informačních e-mailů, jako jsou např. informace o novinkách webu, informace o Provozovatelem pořádaných akcích a projektech atp. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit, poskytnutá data tak budou smazána.
 2. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že při používání Webu může docházet ke zpracování Vašich osobních údajů prostřednictvím cookies.
 3. Souhlasíte s tím, že Obsah, který zveřejníte na Webu ve veřejné části svého profilu je celosvětově dostupný na internetu. Provozovatel, jakožto i kterýkoli jiný uživatel internetu má právo tento Obsah sdílet se subjekty třetích stran.
 4. Vkládáte-li na web jakýkoli Obsah, potvrzujete, že jste nositelem veškerých autorských práv a dalších práv, která umožňují tento Obsah zveřejnit volně na internetu.
 5. Na Web je zakázáno vkládat
  1. Obsah, který obsahuje osobní údaje třetích osob, nemáte-li jejich souhlas,
  2. Lživé informace,
  3. Obsah, který je v rozporu s dobrými mravy,
  4. Obsah, který propaguje či vyjadřuje rasovou, národnostní, náboženskou nebo jinou nesnášenlivost či diskriminaci,
  5. Obsah, který propaguje či vyjadřuje souhlas s nezákonnými aktivitami.
 6. Na Webu je zakázáno zakládat profil cizí osoby, souboru či jiného uskupení.
 7. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za Obsah umístěný uživateli na Web, ani za jeho užití a nakládání s ním. Nepřebírá povinnost uživateli umístěný Obsah chránit a nenese žádnou zodpovědnost za porušení práv uživatele k Obsahu, který na Web umístil.
 8. Vznikne-li Provozovateli škoda způsobená uživatelem v souvislosti s porušením těchto Uživatelských podmínek, zavazujete se uživatel škodu Provozovateli v plné výši nahradit.
 9. Provozovatel se vzdává práva upravit bez souhlasu uživatele Obsah vložený na Web. Vyhrazuje si však právo uživatelem vytvořený profil a vložený Obsah kdykoli zneveřejnit nebo smazat, je-li v rozporu s těmito Uživatelskými podmínkami nebo je z rozporu podezřelý.
 10. Tyto Uživatelské podmínky mohou být kdykoli změněny. Jejich aktuální znění vždy najdete na www.digitalnismetanka.cz