Bedřich Smetana: Těžké začátky

Pro začátek kariéry si zvolil Bedřich špatný rok – 1848 - v Praze ho nikdo moc neznal a všichni měli plné ruce práce s revolucí (pro kterou Smetana mimochodem přinesl neskutečnou oběť; nebojoval sice jako Richard Wagner na barikádách, ale zkomponoval dva pochody – Pochod pražské studentské legie a Pochod národní gardy).

 

  

  

Úplně vidím ty bouřlivé revolucionáře, kteří volali na Smetanu, ať si vezme pušku a jde střílet na postupující vojáky, přičemž on jim zoufale odpověděl:Chlapi, běžte beze mě! Já teď bojuju tady s tou modulací z g moll do E dur!“.

Smetana v roce 1848 tedy nebojoval na barikádách, ale prý konal strážné hlídky. Takové to, že vykoukl za roh, kde viděl postupující armádu, běžel zpět na barikády a volal na kolegy „Už jdou! Už jdou!“ jak se to dělává ve škole, když začíná hodina a kantor stále není ve třídě.

V době nejhorších nepokojů a krveprolití se Bedřich Smetana bystře vzdálil z nebezpečné Prahy a na čas se usídlil u svých rodičů, kteří zrovna bydleli u Mělníka. Zde, pln zážitků z revoluční Prahy, zkomponoval své první větší orchestrální dílo – Slavnostní předehru D dur, které dokončil roku 1849 a jehož první provedení oddirigoval František Škroup. Ano, autor české hymny.

  

 

 

 

Zjistit více o:   Romantismus    Bedřich Smetana