Vltava - a konspirační teorie o jejím vzniku (video)

 

Kočka leze dírou, pes oknem… Kdo by neznal tuto dětskou písničku, kterou se mrňata učí už ve školce. Málokdo ale tuší, že stejná melodie zní také ve Smetanově Vltavě či izraelské hymně. To je co?

Vysvětlení je podle některých prosté. Původ melodie prý lze vystopovat v jedné sefardské modlitbě za vláhu ze španělského Toleda. Za inkvizice se ale španělští Židé rozprchli po celé Evropě a do severní Afriky. Melodie tak pronikla do Itálie. Zde se nápěv rozdvojil. Jedna jeho stopa mířila do Rumunska, kde si jej osvojili místní Romové. To je zřejmě melodie, kterou použil Samuel Cohen pro zhudebnění hatikvy. V Itálii melodii v roce 1768 zaslechl Mozart, který sem byl vyslán na studia. Ten ji později zařadil jako osmou v řadě svých 12 variací na populární francouzský dětský popěvek Ah, vous dirai-je, Maman (Ó, říkám vám, maminko). Mozart pak melodii přinesl do Vídně a následně do Prahy, kde ji zachytil Smetana. Někteří ale dokonce jdou ještě dále a tvrdí, že hudební motiv pochází ze švédské písně Ack, Värmeland. Tu prý Smetana zaslechl při svém pobytu v Göteborgu a „vypůjčil“ si ji pro svoji symfonickou báseň Vltava z cyklu Má vlast.  

 

Palestinský rozhlas dokonce vysílal shodnou část Vltavy namísto hatikvy v době, kdy byla státní hymna za britské nadvlády v Palestině zakázána. 

 

Zjistit více o:   Romantismus    Bedřich Smetana   Symfonická báseň   Má vlast