„Nevěsta prodaná, co ji složil Smetana“

Příběh Jeníka a Mařenky ze slavné opery Bedřicha Smetany je upraven a zjednodušen téměř pohádkově tak, aby byl srozumitelný dětem základní školy. Průvodci hrou - Houslový klíč, Nota a Pomlka vysvětlují dětem důležité momenty hry a proměňují se přímo na jevišti do jednotlivých postav opery (Jeník, Mařenka, Kecal,Esmeralda,Vašek …). Jednoduché zkrácené písně zpívají herci s doprovodem, do hry jsou zakomponované i nahrávky Smetanovy hudby. Nechybí ani tanečních prvky v lidových krojích a velkolepá taneční scéna - příjezd komediantů. Hra nabízí poučné a hlavně velmi lehce zpracované přiblížení vážné hudby malým divákům. 

 


Festivalové zahrady - Velké finále