Bedřich Smetana: Co vlastně Smetanovi bylo?

Ani dnes, po 133 letech od jeho smrti se lékaři neshodnou na jeho přesné diagnóze.

Když se roku 1987 exhumovala skladatelova lebka, vyvrátil doc. MUDr. Jiří Ramba, DrSc., že by šlo o dlouho diskutovanou syfilidu. Doslova píše, že jde o naprostý nesmysl a o touhu po laciné senzaci. Doktor Ramba dává Smetanově bolestivé smrti za vinu nešťastné nemoudré vymývání rány z rybníku Vajgar, přičemž jak bylo řečeno, Smetana nakrátko ohluchl krátce po explozi.

Čtěte také:   Nešťastná exploze

Zánět z hnoje, exkrementů a střelného prachu však nevymizel, ale Smetanu po celý život sužoval a později postihl i mozkové pleny a ušní kůstky, což vedlo k postupné ztrátě sluchu a také byl patrně příčinou jeho psychických potíží. (Více v článku časopisu Harmonie)

Naopak Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. FRCPsych. je přesvědčen o tom, že Smetana skutečně trpěl syfilidou, na kterou roku 1884 zemřel. Dlouho u nás byl takový názor tabu, patrně kvůli tomu, že by hudební genius a velikán české kultury onemocněl tak ostudnou nemocí, jakou je syfilis. Takový fakt byl zkrátka nepřípustný. Starší publikace píší o nemoci jako o nervové chorobě. Už za Smetanova života prosakovaly informace, že se skladatel nakazil syfilidou. Zprávy o jeho nemoci rozšiřoval Smetanův stalker a velký kritik František Pivoda, který byl patrně rád za každé špatné zprávy o skladateli. Říkal, že ho prý nakazila operní zpěvačka Lella Ricci, ale to nebylo ničím podložené. Maximálně tím, že v roce 1871 zemřela na syfilis. Další fakt, který svědčí pro syfilis, je ten, že lékaři předepsali Smetanovi rtuťovou mast, která se aplikovala zejména při tomto zhoubném onemocnění. Profesor Höschl ve své studii Bedřich Smetana – choroba a tvorba pak uvádí 9 bodů, které podle něj svědčí o syfilidě, a text zakončuje větou Všech těchto devět nepopiratelných známek a nálezů dohromady skládá mozaiku zcela jasné diagnózy progresivní paralýzy jakožto důsledku syfilitického onemocnění. Tvrdit dnes, po téměř 130 letech od Smetanovy smrti cokoli jiného, hraničí s bludem.

 

Zjistit více o:   Romantismus    Bedřich Smetana  

  

  

Hledat v článcích: Bedřich Smetana