Teskno po domově

Přesto, že se Antonínu Dvořákovi v Americe nesmírně dařilo, neuvěřitelně postrádal svou rodinu, přátele a rodnou zem a tesknil. Proto, když se při druhém pobytu v Americe dostala paní Thurber do finančních potíží a nebyla schopna Dvořákovi zaplatit oněch 15 000 dolarů, byl skladatel velmi rád, že našel výmluvu, aby se mohl vrátit domů. Skladatel se tedy natrvalo vrací do Čech na jaře 1895. Poslední skladbou, kterou v této zemi zkomponoval, byl koncert pro violoncello a orchestr, který je plný nostalgie a vzpomínek na domov. Johannes Brahms prý řekl violoncellistovi Joachimova kvarteta Josephu Haussmanovi toto: Kdybych byl věděl, že se dá pro violoncello napsat tak hezký koncert, byl bych se o to pokusil sám.

 

 

 

V Americe mimo jiné Dvořák komponoval i své opery Čert a Káča, Armida nebo svou nejznámější operu na libreto básníka Jaroslava Kvapila, která se stala naprostým triumfem. Antonín Dvořák umírá v květnu 1904, kdy po měsíční nemoci dostal od svého, pravděpodobně špatného, doktora svolení zúčastnit se májových oslav. Dvořák tedy pln radosti vstal z postele a šel na slavnostní oběd. Po jídle se mu však udělalo špatně, zhroutil se a nebyl schopen komunikovat s ostatními. Ti ihned lékaře přivolali, který však po svém příchodu mohl konstatovat pouze smrt. Rok po Dvořákovi zemřela i jeho dcera Otylka, manželka Josefa Suka, kterému během dvou let zemřel učitel a tchán a manželka. Až do své smrti roku 1935 se Suk už nikdy neoženil a neměl ani dámskou přítelkyni.

Antonín Dvořák podobně jako Smetana, stylizuje českou lidovou hudbu a také často využívá metra lidových tanců. Nejvíce snad furianta, který je svým osobitým způsobem aplikován i ve třetí větě Dvořákova houslového koncertu.

 

Polovinu Dvořákovy tvorby komorní hudby tvoří pak smyčcové kvartety, přičemž dvanáctý, podobně jako Novosvětská, využívá amerických lidových prvků.

 

Zjistit více o:   Česká hudba za Dvořáka   Romantismus    Bedřich Smetana    Johannes Brahms   Antonín Dvořák  

                       

 Autorem textu: Patrik Červák

Hledat v článcích: Antonín DvořákNovosvětskáRomantismus